صنایع دستی دیباج افتخار همکاری با سازمان ها، نهاد ها و شرکت های دولتی و خصوصی از سراسر کشور را در کارنامه کاری خود دارد .

شما نیز میتوانید هدابا و محصولات مورد نظرتان را با آرم شخصی در هر تعداد با قیمت تولید به ما سفارش دهید :

پس از فروش کنارتان هستیم و محصولات را با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت خدمتتان عرضه کنیم :

ضمانت نامه